CEWOOD har tatt over og utvikler en produksjonstradisjon for plater i trespon (fibrolitt) i Latvia som går tilbake mer enn 50 år. CEWOOD SIA er 100% latvisk selskap og det jobber mer enn 100 ansatte i selskapet.

Selskapet ble etablert i 2015. CEWOOD er den eneste produsenten av plater i trespon i Baltiske land og et av verdens ledende selskaper innen bransje. Krevende kvalitetsstandarder for produksjon i selskapet sørger for suksess av CEWOOD produksjonen i ulike markeder og land.

Selskapet stadig jobber for å kunne optimalisere prosesser, utvikle nye produkter, utdanne markedet. Eksperter innen bransje – arkitekter, interiørdesigner, bygningsarbeidere og utviklere på objektet, skaper forutsetningene for at man kunne bruke de unike CEWOOD platene i sin helhet.