02.06.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Dokumentācijas sagatavošanas procesā tiek analizēti Covid-19 izraisītie izaicinājumi finanšu situācijā. 

02.03.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.12.2019.
CEWOOD noslēdz līgumu ar CFLA

SIA “CEWOOD” 2019. gada 29. novembrī ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir izbūvēt ražošanas telpas Alūksnē, Rūpniecības ielā 7 un 2L, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības paplašināšanai un jaunas ražotnes izveidei.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 499 967.00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms
1 124 985.15 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada decembrim.